Tinnitus (Kulak çınlaması)

Tinnitus (Kulak Çınlaması) bir hastalık değil, atta yatan diğer hastalıkların neden olduğu bir semptomdur. Kulağı etkileyen hastalıklar, işitme kaybı, iç kulaktaki hücrelerin hasar görmesi, kulak kiri, Kulak kemiğindeki değişimler, anemi, Meniere hastalığı, yüksek tansiyon gibi nedenlerle kulak çınlaması ortaya çıkabilir.

Hasta tarafından genellikle uğuldama, vınlama, vızıltı, çınlama şeklinde, şiddeti kişiden kişiye değişen ve kulakta veya bazen de kafanın içinde duyulan bir ses olarak tanımlanır.

İki tip tinnitus vardır.

Biri çok daha yaygın görülen; subjektif (öznel) tinnitus: sadece hasta tarafından hissedilen çınlamadır. Diğeri ise daha nadir görülen; objektif (nesnel) tinnitus: hem hasta hem de başkaları tarafından da duyulabilen çınlamadır.

Kulak çınlaması vakalarının çoğunda özel bir tedavi yoktur. Kulak çınlamasının nedeninin bulunup ortadan kaldırılmasıyla tedavi sağlanabilmektedir. Ancak bazen kulak çınlamasının nedeni bulunamayabilmektedir. Maskeleme denilen bir tedavi yöntemi de kullanılmaktadır. sıklıkla kullanılmaktadır. Maskeleme tedavisinde çınlamayı maskeleyen cihazlar işitme cihazına eklenerek hastaların çınlamayı duymaları engellenmeye çalışılır.

Çok gürültülü yerlerde bulunmamak, gürültülü bir işte çalışılıyorsa gürültüyü azaltacak kulaklıklar kullanmak, kulaklıkla çok yüksek seste müzik dinlememek, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkları olanların tıbbi takip altında bulunması gibi önlemler tinnutusun ortaya çıkmasını önlemede yardımcı olmaktadır.

logo