Gırtlak Kanseri ( Larenks kanseri)

Gırtlak (larenks) ses çıkarmak ve soluk borusuna yiyecek-içecek kaçmasını önlemekle görevlidir. Gırtlak kanseri, gırtlağın herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan kansere verilen addır. En sık görülen türü skuamöz hücreli ya da epidermoid karsinomdur.

Larenks kanserlerinin büyük çoğunluğu ses tellerinin yüzeyinde veya gırtlağın daha üst kısımlarında görülür.

Gırtlak kanserlilerin geçmişlerinde %95 oranında sigara içimi öyküsü bulunur. Alkol tüketimi gırtlak kanserini tetikleyen ikinci önemli unsurdur. Yine insan papilloma virüsü ve reflü de etkenler arasındadır.

Gırtlak kanserinin belirtileri:

Belirtiler kanserin bulunduğu noktaya göre ortaya çıkar. Belirtilerden biri veya birkaçı aynı anda bulunabilir.

  • Ses kısıklığı, ses değişimi, seste çatallanma
  • Yutma güçlüğü
  • Nefes darlığı
  • Kulak ağrısı
  • Boğazda takılma hissi
  • Boyunda yara
  • Boyunda şişlik, kitle
  • Kötü kokulu nefes
  • Tükürük ve balgamla kan gelmesi
  • İştah azalması ve kilo kaybı

Gırtlak kanseri tanısı nasıl konulur?

Detaylı bir anemnez alınarak, fizik muayene gerçekleştirilir. Radyolojik İnceleme, BT (bilgisayarlı tomografi), MR (manyetik rezonans), boyunun ultrason görüntülemesi veya PET (pozitron emisyon tomografi) görüntüleme yöntemlerinin biri ya da birden fazlasıyla inceleme sürdürülür. Laringoskopi (gırtlağın içinden biyopsi ile parça alınması) uygulanabilir.

Gırtlak kanserinin tedavisi :

Tedavi seçimini belirleyen en önemli nokta hastalığın evresidir. Çok erken evrede tedavinin başarı şansı çok yüksektir, evre ilerledikçe başarı oranı düşer. Duruma göre cerrahi, radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi (ilaç tedavisi) tedavilerinden biri veya birden fazlasının bir arada uygulanabilir.

Cerrahi yöntem gırtlakta kanserin bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterir. Erken teşhis edilen bazı larenks kanserlerinde, kanserli doku lazer ışını ile kesilerek çıkarılabilir. Ses tellerinden yalnızca birini tutan sınırlı kanserlerde kısmi gırtlak çıkarılması (parsiyel larenjektomi) ameliyatı uygun bir seçenekken, her iki ses telini ya da ses tellerini arkada birleştiren bandı tutan kanserler bu ameliyatlara elverişli değillerdir. Operasyon gırtlağın tamamını çıkaracak şekilde gerçekleştirilir. Gırtlağın tümü alınmışsa nefes borusu – yemek borusu arası protez ile konuşmanın sağlanması tercih edilen ve başarılı bir yöntemdir.

logo