Kulak Şekil Bozuklukları

Tüm organlar gibi kulağın da belirli anatomik yapısı vardır ve gelişiminin % 80’ini 5-6 yaşlarında tamamlamaktadır. Kulağı oluşturan yapılarda meydana gelen bozukluklar şekil bozukluğuna neden olmaktadır.Doğuştan olan şekil bozukluklarının nedenleri henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte; genetik faktörler, annenin hamilelikte geçirdiği hastalıklar, radyasyona maruz kalması, kullandığı bazı ilaçlar, alkol tüketimi, bebeğin anne karnında dolaşım yetersizliğine maruz kalması etkenler arasında sayılabilir.

Konjenital (doğuştan) anomaliler, dış, orta ve iç kulağın doğumdan itibaren (doğumdan önce ya da doğum sırasında) bozukluklarını içermektedir. Bu deformasyonlar bazen çok küçük ve önemsiz derecede, bazen de kulağın hiç büyümemesi gibi kişinin yaşamını etkileyecek boyutlarda olabilmektedir.

Doğuştan kulak anomalileri erkek çocuklarda ve sağ kulakta daha sık görülmektedir. Kulak anomalileri; kulak kepçesinin hiç oluşmaması (anotia), kulak memesinin veya kepçesinin çok küçük bir kısmının oluşması (mikrotia), kulak kepçesinin üst kısmının dar ya da kısa olması (lop ear), dış kenarındaki kurvatur, doğal kıvrım ve çizgilerin kaybolması (shell ear) ve kulak kepçesinin büyüklüğü (kepçe kulak) olarak sayılabilir.  Kulak kanalının ya da orta ve iç kulağın yapısal bozuklukları kısmi ya da total işitme kaybına neden olabilir. İşitme kaybının ilk belirtisi bebeğin sese başını ya da gözlerini döndürerek yanıt vermemesidir.  Bunların dışında kulağın bir kaza sonucunda hasar görmesiyle şekil bozukluğu oluşabilmektedir.

Kulak gelişiminin büyük kısmı 5-6 yaşlarında tamamlandığı için kulak estetiği ameliyatları diğer estetik ameliyatlardan farklı olarak, 5-6 yaşından itibaren yapılabilmektedir. Okul öncesi gerçekleştirilen bu ameliyatlarla, çocuğun okul döneminde kulak şekliyle ilgili psikolojisinin etkilenmesini de önlemektedir.

Doğumsal kulak bozukluğunda teşhis nasıl yapılmaktadır?

Dış kulak anomalileri genellikle fizik muayeneye tespit edilebilir. Ayrıca işitme problemine yol açıp açmadıkları işitme testleriyle belirlenir.

Kulak şekil bozukluğunun tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Tedavi yöntemi duruma göre seçilir. Dış kulağın şekil bozukluklarında estetik cerrahi uygulanır. Çocuklarda operasyon genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ameliyatın başarısı açısından, operasyondan sonra hastanın uyması gereken kurallara dikkatle riayet etmesi önemlidir.İç kulaktaki yapısal anomaliler genelde tedavi edilemez. Eğer işitme kaybı varsa buna uygun tedaviye gidilir.

logo